Case studies

PeopleKeys

O kliencie

PeopleKeys jest ekspertem w analizie behawioralnej z ponad 35-letnim doświadczeniem w branży. Przez lata firma zbudowała międzynarodową platformę, która umożliwia działom HR, indywidualnym przedsiębiorcom i wielu innym osobom przeprowadzanie szkoleń, profilowanie pracowników i kandydatów, przygotowywanie systemów motywacyjnych i wiele innych funkcji opartych na typach osobowości DISC.

Wyzwanie

Dzięki sukcesowi oraz rozwojowi, który nastąpił, Brad Smith, dyrektor generalny firmy, postanowił utrzymać tempo i pozostać w czołówce dzięki pomocy partnera, który dostarczałby rozwiązań informatycznych, w tym zarówno pomysłów, jak i zasobów. Oczekiwania PeopleKeys polegały na przedstawieniu im potencjalnych partnerów, którzy byliby w stanie pomóc firmie w bieżących potrzebach oraz towarzyszyć w dalszym rozwoju.
Brad został skierowany do Eastkraft poprzez wspólny kontakt, z którym nasza firma wcześniej współpracowała, oraz który zasugerował że możemy pomóc.

Rozwiązanie

Podejście do zadania było standardowe w tym przypadku, ponieważ Klient miał już dobrze zdefiniowane potrzeby i sformułował je na pierwszym spotkaniu, podczas którego byliśmy w stanie przedstawić cały proces usługi i jej przewidywany wynik. Następnie doprecyzowaliśmy wymagania wraz ze wszystkimi dodatkowymi informacjami i oczekiwaniami. Po sprawdzeniu, czy dostawcy usług brani pod uwagę spełniają wymagania w pełnym zakresie, przedstawiono trzy najlepsze firmy wraz z CV ich najlepszych programistów. Gdy pojawiło się dodatkowe wymaganie ze strony klienta, wybór partnera został zaakceptowany.
Nastąpiła pierwsza rozmowa z dyrektorem wybranej firmy i przydzielenie pierwszego zadania testowego, a w międzyczasie podpisano umowę NDA. Kiedy zadanie zostało pomyślnie zakończone, było jasne firmy się uzupełniają.

 

“Obecnie mamy wszystkie nasze aplikacje w „chmurze” na serwerach Microsoft Azure. Korzystamy z usługi Microsoft we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, a także w Europie Zachodniej, aby zrównoważyć obciążenia. Chciałbym znaleźć kogoś, kto mógłby zapewnić wsparcie dla sieci usług Azure.“ 

Brad Smith, CEO

Efekty

Natychmiastowe korzyści z nawiązania współpracy z nowym partnerem to stabilizacja obecnej wersji platformy, umożliwiająca jej wysoką dostępność dla użytkowników. Wszystkie zaległe zadania zostały natychmiast rozwiązane, a zespół mógł skupić się na rozwoju nowych funkcji.
W dłuższej perspektywie, w oparciu o pozytywne wyniki współpracy, PeopleKeys postanowił rozszerzyć zakres obowiązków przekazanych nowemu partnerowi i zaplanował nowe funkcje, które zostaną wprowadzone do systemu.